Promowanie zdrowego życia gdzie najlepiej ?

Promocja zdrowego życia powinna odbywać się na wielu różnych etapach i różnymi środkami komunikacji. Nie wystarczą same akcje centralne, zarządzane przez ministerstwa kampanie informujące o tym, jakie są różnice między zdrowym a niezdrowym życiem. O wiele ważniejsza jest rzetelna edukacja już od najmłodszych lat, szczere mówienie o wartości niektórych posiłków czy krytykowania braku aktywności fizycznej.
Także pokazywanie przykładów niezdrowego stylu życia powinno być doskonałą metodą edukacyjną służącą do uświadamiania, jak bardzo człowiek nieaktywny i źle odżywiający się, sam odbiera sobie jakiekolwiek szanse na normalne funkcjonowanie.
Promowanie zdrowego życia musi odbywać się także na szczeblu samorządowym i tutaj widać w ostatnich latach sporą poprawę sytuacji, przede wszystkim infrastrukturalnej. Praktycznie każde miasto inwestuje dzisiaj wielkie pieniądze w miejsca, w których mieszkańcy mogą spokojnie trenować różne dyscypliny sportu na otwartym powietrzu – a miejsca te cieszą się wielką frekwencją.